Checklist bij koop/verkoop caravan....

Een caravan of chalet op het oog?

En nu......

Een paar puntjes om rekening mee te houden vóór de koop definitief gesloten wordt.

 

Iets gekocht / verkocht, en nu..... Bij de koop of verkoop van een chalet zijn de volgende zaken van belang: - Het park is hondenvrij en autovrij. - Een caravan of chalet is een kampeermiddel volgens het bestemmingsplan. Dit is een object wat in principe verplaatsbaar is. Funderingen zijn niet toegestaan. Alle bouwsels en verbouwingen worden los op de grond geplaatst. Voor ver- en bijbouw wordt eerst een aanvraag ingediend bij het parkbheheer, voorzien van tekeningen. - Permanente bewoning is niet toegestaan. Inschrijven in de gemeente Hilvarenbeek evenmin. Houdt hier rekening mee. Het feit dat er mensen zijn die het hele jaar op het park zijn doet hier niets aan af. Voor enkele bewoners geldt dat zij een vergunning hebben gekregen omdat zij hier al voor 2003 permanent verbleven. Dit zijn uitzonderingssituaties waarvan er geen nieuwe gemaakt worden. - Het object is geplaatst op een jaarplaats. Een kampeerplaats met een jaarcontract. Jaarlijks zal deze huur worden verlengd. - De verhuurder van de grond (Auberge De Hilver b.v.) dient akkoord te zijn met de verhuur aan de nieuwe eigenaar van de grond alvorens deze verkoop definitief wordt. Kom dus eerst kennis maken. - Alvorens de verkoop definitief wordt zal de verkopende partij eerst schuldenvrij moeten zijn. M.a.w. er mogen geen vorderingen meer open staan bij de verhuurder van de grond. Informeer hier even naar voordat de koop gesloten wordt. - Water en gas worden geleverd door het park. Hiervoor betaalt u een voorschot en het verbruik wordt jaarlijks in november afgerekend aan de hand van de meterstanden. Het elektra wordt geleverd door een externe leverancier. Hiervoor dient u zelf tijdig (binnen een maand) een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. - Een nieuwe huurder wordt geacht bekend te zijn met de parkregels. - Een nieuw object wordt geacht aangesloten te worden op gas, water en electriciteit op een deugdelijke manier, bij voorkeur door een erkende installateur. Ook dient u uw object te verzekeren. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het parkmanagement via info@kempenbos.nl